Promocja

Organizacje i grupy nieformalne, które otrzymały wsparcie w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego zobowiązane są do stosowania na wszystkich materiałach następujących logotypów:oraz informacji o uzyskanym dofinansowaniu:

"Działanie jest dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Gdańska w ramach projektu Gdańskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych - Gdański Fundusz Młodzieżowy oraz realizowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - projekt Pomorski Aktywator Społeczny - małe inicjatywy, duże zmiany!"