Regulamin

Przed złożeniem wniosku do Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego koniecznie zapoznajcie się z regulaminem

Regulamin Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego - edycja dla grup uczniów z gdańskich szkół

Regulamin Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego - konkurs dla organizacji pozarządowych

Karta oceny formalnej i merytorycznej