Sprawozdanie

Zgodnie z umową wszyscy, którzy otrzymali wsparcie na realizowane działania, po ich zakończeniu muszą przedstawić raport. Prosimy o przesłanie podpisanego raportu na adres:

Stowarzyszenie Morena
ul. Jaśkowa Dolina 7
80-252 Gdańsk

 

Raport składa się z dwóch części:

1. część A stanowi formularz Formularz OnLine
2. część B sprawozdania stanowi:
  • dokumentacja zdjęciowa z realizacji Projektu (5-10 zdjęć/złożony wniosek),
  • skany, pliki artykułów prasowych/audycji radiowych/telewizyjnych dot. realizacji Projektu, wraz z opisem materiałów (nazwy mediów i daty publikacji/emisji),
  • materiały drukowane, które ukazały się w ramach realizacji Projektu,
  • inne informacje i dokumenty dotyczące realizacji Projektu.
Przypominamy, że raport należy złożyć w terminie 3 dni od zakończenia działań, ale nie później niż do 20.12.2016.

Brak złożonego pełnego Sprawozdania do dnia 20.12.2016 skutkować będzie koniecznością zwrotu całej kwoty dotacji w nieprzekraczalnym terminie 30.12.2016


     Wzór sprawozdania